A Very Short Opinion on Self-Love

(In answer to Elenchus Philosophy's article on self-respect https://elenchusphilosophy.com/2020/03/10/about-self-respect/) Personally, I think self-love is the purest form of self-appreciation apart from your ideals, your achievements and goals. I think self-love begins with compassion and with that compassion comes trust in oneself. This trust you give yourself is a responsibility, it is a contract you sign… Continue reading A Very Short Opinion on Self-Love

Fanum Fortunae (Dutch)

Ik werd met m’n gedachten ver weggedreven op een gesponnen wolk De wind blies en zuchtte, de hemel brak open en ik vluchtte  Voor een realiteit, een werkelijkheid getroffen door hoogmoedigheid Ik verdwaalde veel liever in het hemelse godvergeten Niemandsland Waar ik zonder naam mijn dagen in rust zou doorbrengen Want in de vergetelheid ligt… Continue reading Fanum Fortunae (Dutch)